Почетна Останати теми Лекторирање на македонски јазик
Лекторирање на македонски јазик

Следејќи ја традицијата на нашите предци Ѓорѓија Пулески, Партенија Зографски и останатите кои се посветиле на зачувувањето на македонскиот јазик, galichnik.mk ги проширува своите активности со лекторски услуги. Во денешно време Интернетот како најраширен медиум има позитивно влијание на светските јазици, вклучително и на македонскиот јазик, овозможувајќи слободно пишување и промоција на јазикот што значи дека треба да се посвети големо внимание кон коректноста на содржините што се пласираат.

Освен за веб-страни, вршиме лекторирање на текстови на македонски јазик и за останати медиуми како книги, списанија, брошури итн.

Контакт телефон: +38971564610, +38971277288

 
www.000webhost.com