Почетна Фото галерии


Filiposki's house
(Куќата на Филипоски)

Meloski's house
(Куќата на Мелоски)

Tomoski's house
(Куќата на Томоски)

Ruins
(Рушевини)

Muratoski's house
(Куќата на Муратоски)

St. Peter and Paul
(Св. Петар и Павле)

St. Peter and Paul
(Св. Петар и Павле)

Upija
(Упија)

Monument of the fallen soldiers
(Споменик на паднатите борци)

Lichenoski's memorial
(Спомен плоча на Личеноски)

Azhieski through Azhieski
(Ажиески низ Ажиески)

Ravanoski's house
(Куќата на Раваноски)

Dimitrovski's house
(Куќата на Димитровски)

Gjinoski's house
(Куќата на Ѓиноски)

The crypt
(Гробницата)

St. Petka
(Св. Петка)

Frchkoski's house
(Куќата на Фрчкоски)

Alautoski's house
(Куќата на Алаутоски)

Vegjinishte
(Веѓиниште)

Puleski's museum
(Музејот на Пулески)

Writings in a stone
(Ракопис во камен)

Monument of Gjorgjija Puleski
(Споменик на Ѓорѓија Пулески)

Although today Galichnik is different than what was like in the past, there are a lot of things and structures from the old times still existing. The old houses, churches, fountains, graves and other heritage can still be found around in a significant number. In order to keep the tradition, some of the new houses are built in the old architectural style, although with modern materials and techniques.

Иако Галичник денес е поинаков од она што бил во минатото, сеуште постојат многу нешта и градби од старите времиња. Старите куќи, цркви, чешми, гробови и останатото наследство, сеуште може да се видат наоколу во голем број. За да се зачува традицијата, дел од новите куќи се градат по стариот архитектонски стил, но со нови материјали и модерни техники.

www.000webhost.com